Home page > Polski > WIADOMOŚCI > "Zwycięstwo Niepokalanej" trzeci numer 2018

"Zwycięstwo Niepokalanej" trzeci numer 2018

Wednesday 19 September 2018

Ten katolicki kwartalnik towarzyszy dorosłym katolikom, którzy w sposób szczególny czczą Najświętszą Maryję Pannę. Wierzą, że "zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Bogarodzicy Dziewicy" (kard. A. Hlond). W najnowszym numerze "ZN" wiele ciekawych artykułów, świadectw, rozważań, mogących pomóc w duchowej pracy nad sobą.

Ukochani Czciciele Niepokalanej! Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że bieg historii ludzkości byłby zupełnie inny od obecnego, gdyby dwa tysiące lat temu młodziutka Maryja wyraziła dezaprobatę wobec niebiańskiego Posłańca. Człowiek z pewnością do dziś błąkałby się w religijno-politycznych ciemnościach. Nie wiedziałby nadal nic o godności i wartości osoby. Nie znałby Boga, który jest Miłością (por. 1 J 4, 8). Posiadałby karkołomną i nieszczęśliwą duchowość. A jednak stało się inaczej. Niepokalana spokojnie i bez pośpiechu, który charakteryzuje Tego Złego, wyraża zgodę na to, by zostać Matką Boga, któremu nada Imię Jezus. A przecież miała możliwość i wolność wyboru, żeby ułożyć sobie życie po swojemu. Wybrała drogę Służby (Łk 1, 38). To samo zresztą powie o sobie sam Chrystus (Mt 28, 20). Tak wiele ludzkość zawdzięcza Dziewicy Maryi. Jesteśmy Jej nieporadnymi dłużnikami, którym służba kojarzy się z ubezwłasnowolnieniem. Maryja pozostaje wolna w posłuszeństwie, które również towarzyszy Jej Synowi aż do końca życia (por. Flp 2, 8). Jakie to szczęście i łaska, iż mimo upływu czasu Naród polski poprawnie odczytał Testament Chrystusa z Golgoty i wziął Niepokalaną za swoją Matkę. Przez trzy miesiące w roku, a mianowicie w maju, sierpniu i październiku, żyje z Nią w szczególnej symbiozie. Kroczy wraz z Maryją w Światłości, którą jest Chrystus, dlatego żadne ciemności i patologie nie są w stanie Tego Narodu złamać. Od chrztu świętego w 966 roku nasza Ojczyzna pozostaje wierna Kościołowi Świętemu, ale zawsze pod opieką Matki Najświętszej. Rozmodlona na Różańcu pielęgnuje maryjną duchowość. Maryjo, Królowo Rzeczypospolitej, miej w opiece Naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały i nadal służy Bogu, na wzór Ciebie i Twojego Syna. Nie pozwól, by Twoje dzieci zeszły kiedykolwiek z Drogi, którą jest Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Maryjo, Służebnico Pańska i Królowo Korony Polskiej, módl się za nami! Dariusz M. Kaczmarczyk OFM

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0