Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Zwycięstwo Niepokalanej 1/2018

Zwycięstwo Niepokalanej 1/2018

Wednesday 14 March 2018

Już w sprzedaży nowy numer kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

W pierwszym w tym roku numerze kwartalnika „Zwycięstwo Niepokalanej” Czytelnicy mogą znaleźć wiele ciekawych artykułów. We wstępie redaktor wydania – o. Dariusz M. Kaczmarczyk ofm pisze: „Wszystko co Nowe, ma swój początek w Dziewicy z Nazaretu. Ona poprzez swoje FIAT otwarła nam drogę do zbawienia. Maryja poczęła i porodziła Światłość świata w czasie, gdy ten świat pogrążony był w ciemnościach. Jan Chrzciciel był głosem, Chrystus zaś Słowem, które stało się Ciałem. Niepokalana dała ludzkości Ciało z Ciała, Jezusa Chrystusa Syna Bożego, Zbawiciela świata. Gdyby dwa tysiące lat temu istniały kamery i mikrofony, czy film o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w Nazarecie, Betlejem, o codziennym życiu Świętej Rodziny, cieszyłby się obecnie dużą popularnością? Przecież Jezus, Maryja i Józef to jedna z wielu ówczesnych rodzin. A jednak nie taka sama jak inne. Wszystko za sprawą Bożej Rodzicielki Maryi (por. Łk 1, 42). Jednak współcześni Świętej Rodziny woleli nadal błąkać się w ciemnościach religijno-politycznych, niż dać się oślepić Światłości Prawdziwej (por. J 1, 11). Czyż i dziś historia się nie powtarza?”. Tak jak w każdym numerze, tak i w tym, nie mogło zabraknąć rozważań o. profesora Antoniego Jozafata Nowaka, długoletniego redaktora naczelnego „ZN”, którego 5 rocznicę śmierci będziemy obchodzić 23 marca. Czciciele Niepokalanej mogą przeczytać o tym, że im większa jest miłość, tym większe jest także cierpienie, a także o Niepokalanym Sercu Maryi. Czesław Ryszka pisze o tym, jak polscy królowie oddawali cześć i służyli Najświętszej Maryi Pannie z Jasnej Góry. Przybliża również postać Wielkiego Prymasa Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pisząc o jego wielkiej miłości do Ojczyzny. Brat Jozafat Remigiusz Kik ofm pochyla się nad problemem ludzi bezdomnych i naszego stosunku do nich. W nowym Zwycięstwie można też znaleźć dwa piękne świadectwa i wiele innych ciekawych artykułów, w tym kolejny z cyklu „Lecz się sam” o. Oskara o tym, jak walczyć z grypą i przeziębieniem. Zachęcamy do lektury!

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0