Strona główna > Polski > WIADOMOŚCI > "Zwycięstwo Niepokalanej"

"Zwycięstwo Niepokalanej"

Poniedziałek 4 marca 2013

Ukazał się pierwszy nurmer kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej" w 2013 r. Zapoznajcie się ze wstępem redaktora naczelnego.

KOCHANI CZCICIELE NIEPOKALANEJ!

Nie trzeba się dziwić, że Kościół Święty każdy Nowy Rok kalendarzowy otwiera świętem Bogarodzicy. To Ona właśnie jest u postaw wszelkiej nowości, jaka zaistniała dzięki Jej przyzwoleniu. Gdy Słowo za Jej przyzwoleniem stało się w Niej ciałem, Ona stała się Żywym Tabernakulum i dlatego nie sposób mówić o wierze w Chrystusa, Jej Syna, odrzucając Jego Matkę. Historii nie można zawrócić, nie można udawać, że w historii nie ma Niepokalanej. Byłaby to jakaś bolesna ślepota historyczna, a nawet zabetonowana pycha. Nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić biegu historii dwóch tysięcy lat bez Żywego Tabernakulum. Niepokalana, gdy popatrzymy na historię Twojego życia, wtedy musimy przyznać, że nikt z ludzi Ciebie nie uderzył, nikt Tobie nie wyrządził żadnej krzywdy, nawet ten Zły nie miał żadnych szans, aby z Tobą nawiązać rozmowę. Nie znaczy to, że nie cierpiałaś wraz z Twoim Synem. Św. Bonawentura OFM (†1274) – kardynał i doktor Kościoła – pisze o Tobie, że nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak cierpiała Bogarodzica. Walka z Niepokalaną rozpoczęła się dopiero wtedy, gdy Kościół Święty mocą Ducha Świętego wchodzi w nasze dzieje. Ten Zły toczy zacięty bój tylko z pokoleniem Niewiasty (por. Ap 12, 17). Maryja jest Ucieleśnieniem Ducha Świętego, Ona jest Jego Pełnią. Dlatego ktokolwiek podnosi rękę na Niepokalaną, ten podnosi rękę na Ducha Świętego. Ukochani, nie wchodząc w historię i moc legend Jasnogórskiej Ikony, którą miał narysować na stole św. Łukasz i która była już oficjalnie czczona w IV wieku w Konstantynopolu, musimy przyznać, że jest to najstarsza Ikona Bogarodzicy, jaką posiada Kościół Święty. Tak się złożyło, że Ikona ta znajduje się w Polsce na Jasnej Górze. Zapewne taka była Jej wola. Jeżeli jesteśmy Narodem wiernym Kościołowi Świętem, to tylko dlatego, że mamy Królową Polski. Na Jasnej Górze zawsze czujemy się wolni – mówił bł. Jan Paweł II (†2005). H. Frank – wódz prawa w Rzeszy, wysoki rangą SS, gubernator GG., który osiadł na Wawelu (wyrok śmierci wykonano w Norymberdze w 1946 r.), bardzo dobitnie stwierdził, że dopóki będzie Czarna Madonna na Jasnej Górze, nie pokonamy polskiego Narodu. Cóż by się stało z absolutnie unikalną Ikoną, gdyby kilka tygodni wcześniej nie zamieniono szyby chroniącej Ikonę na szybę kuloodporną? Czy można po ludzku wytłumaczyć dzień i godzinę zbezczeszczenia Ikony? W Ikonę zostały rzucone żarówki wypełnione czarną farbą w dniu następującym po tym, jak Kościół Święty uroczyście świętował Niepokalane Poczęcie, w dniu, w którym Kościół Święty w niedzielny poranek ogłasza Radość Zmartwychwstania. Zanim Orygenes (†254) ukuł termin teotokos (Bogarodzica), już na początku drugiego wieku nazywano Matkę Boga syssoma (Współcielesna). I tak należy odczytać dwa paluszki Dzieciątka wskazujące na Matkę. Ona jest Współcielesna: Moje ciało niepokalane jest z Jej ciała niepokalanego, bez udziału męskiego czynnika. Ta, która nam Boga na świat przyniosła, i Bóg ucieleśniony, zostali w Ikonie brutalnie zaatakowani. Zamachowiec nie był katolikiem, żywił nienawiść do obrazów. Skąd ta nienawiść, której celem było zniszczenie nie tylko unikalnego zabytku kultury, ale i serca duchowości polskiego Narodu? Czy zamachowiec nie ma w swoim mieszkaniu żadnych obrazów? Można snuć bardzo poważne refleksje. Każda nienawiść ma swoje źródło w szatanie, gdyż on jest ojcem nienawiści. Paweł VI pisze, że nie można wykluczyć opętania tam, gdzie widzimy wyraźną agresję do wszystkiego, co Chrystusowe, eklezjalne. Pełni ducha ekspiacji i wdzięczności, że Ikona nie została zniszczona, pamiętajmy, że kto podnosi rękę na Tę, która jest Pełnią Ducha Świętego, podnosi rękę na Ducha Świętego. Ona jest Żywym Tabernakulum. Całujemy Twoje dłonie i stopy, Niepokalana.

Antoni J. Nowak OFM

Skomentuj ten artykuł

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0