Strona główna > Polski > WIADOMOŚCI > Zwycięstwo Fundacji nad Władzą Gminy Rybnik

Zwycięstwo Fundacji nad Władzą Gminy Rybnik

Czwartek 24 marca 2016

Współpraca z Gminą Rybnik kosztowała Fundację wiele milionów

W marcu 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach potwierdził słuszność wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z ubiegłego roku, który to nakazał Gminie Rybnik zwrócić Fundacji „Signum Magnum” poniesione, udokumentowane nakłady na nieruchomość przy ul. Dworek 12 w Rybniku. Tam w latach 90-tych Fundacja wyremontowała budynek po Szkole Życia i wybudowała od podstaw nowy z przeznaczeniem na Dom Dziecka. W roku 2001 Gmina Rybnik podjęła bezprawne działania mające na celu odebranie budynków Fundacji, mimo że umowa z Fundacją zawarta była na 50 lat i określała zasady współpracy. Gmina zobowiązała się do pokrywania kosztów mediów. Rocznie na ten cel Gmina miała przeznaczać około 30.000 zł. Fundacja z kolei była zobowiązana do prowadzenia w budynku działalności charytatywno - wychowawczej. Gdy Fundacja wprowadziła europejskie standardy na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, p. Prezydent Adam Fudali postanowił odebrać budynek i zniszczyć dotychczasowy dorobek Fundacji, a dzieci przebywające w Domu Dziecka wyrzucić na bruk. Fundacja pomimo niszczących działań Gminy, utrzymywała ośrodek jeszcze przez kilka lat, co ją kosztowało rocznie około 300 tys. zł. Na ten cel sprzedano działki budowlane, które były przeznaczone na budynki dla dzieci. Szczegóły tej bezpardonowej walki z pewnością znajdą swoje opracowanie na podstawie dokumentów w pozycji książkowej, tak aby stały się przestrogą dla urzędników, a także zachętą dla organizacji pozarządowych, aby nigdy nie poddawały się dyktatowi urzędniczej władzy lecz broniły interesów tych, do których kierują swoje działania. 15 lat walki o sprawiedliwość z aparatem urzędniczym dla każdego, kto chociaż raz spróbował sprzeciwić się decyzji jakiegoś urzędu, jest niewyobrażalnym wysiłkiem. Potrzeba determinacji, aby przetrwać różne szykany i nie pozwolić, aby to, co z takim trudem zostało podjęte, bezprawnymi decyzjami z góry zostało zupełnie zniszczone. Po odniesieniu tego zwycięstwa, dzięki któremu częściowo odzyskaliśmy poniesione nakłady, podejmujemy intensywne wysiłki na rzecz rozwoju Fundacji i realizacji jej statutowych zadań. Mamy nadzieję, że konkretni urzędnicy, którzy przez lata podejmowali krzywdzące, bezprawne decyzje, poniosą tego konsekwencje. Pragniemy jedynie nadmienić, że p. Adam Fudali i p. Jerzy Granek pod przysięgą zeznali, że odbierają Fundacji budynki przy ul. Dworek 12, gdyż istnieje pilna potrzeba zagospodarowania ich na rodzinny dom dziecka. Po czym wystawili nieruchomość na sprzedaż. W naszej ocenie w ostatnich latach doszło również do niegospodarności ze strony Gminy Rybnik, która to odrzucając wszelkie propozycje ugody z Fundacją, naraziła Gminę i mieszkańców Rybnika na koszty w postaci wysokich odsetek.

Na koniec tych refleksji kilka słów o planach na najbliższe miesiące. Już od roku trwają prace nad uruchomieniem profesjonalnej poradni w Katowicach i centrali abstynenckiego ruchu dla dzieci pod nazwą Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Remont powinien zostać ukończony w pierwszej połowie przyszłego roku. Nastąpi też zmiana adresu siedziby Fundacji, o czym poinformujemy po zatwierdzeniu uchwał przez KRS. Budynek przy ul. Wodzisławskiej 9 w Rybniku, który Fundacja użytkuje, zostanie zwrócony Kurii Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach, będącej jego właścicielem. Według posiadanych informacji ma tam powstać dom rekolekcyjny. W najbliższym czasie powstanie też nowa witryna internetow Fundacji, gdzie będziemy informować o podejmowanych decyzjach i działaniach. Ukażą się też kolejne numery Promyka Jutrzenki i kwartalnika Zwycięstwo Niepokalanej, a także kontynuowane będą prace nad podręcznikiem dla ruchu Dziecięcej Krucjaty.

Skomentuj ten artykuł

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0