Strona główna > Polski > TWOJE ZDROWIE > ZROWIE CIAŁA > Artykuły różne > Zasady prenumeraty czasopism na 2017 rok

Zasady prenumeraty czasopism na 2017 rok

Wtorek 6 grudnia 2016

Troska o prasę katolicką jest udziałem w nowej ewangelizacji. Dbajmy o to, aby dzieci czytały dobre czasopisma, uczące je miłości do Boga i drugiego człowieka. "Promyk Jutrzenki" od wielu lat głosi cześć Niepokalanej i poprzez Nią prowadzi coraz to nowe pokolenia do Jezusa Chrystusa. "Zwycięstwo Niepokalanej" stanowi natomiast pomoc dla dorosłych, którzy pragną kroczyć drogą Maryjną, którzy kochają Kościół Święty.

W 2017 roku ukażą się 4 numery „Promyka Jutrzenki” w formie papierowej (w drugiej połowie stycznia, kwietnia, sierpnia i października. Cena jednego egzemplarza wynosi 4,00 zł. Uwaga! Koszt wysyłki 1 egz. „Promyka” wynosi 1,70 złoty. Koszt wysyłki od 2 do 5 egz. wynosi 1,50 złoty. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja.

Prenumerata 1 egz. „Promyka Jutrzenki” na cały rok 2017 razem z wysyłką wynosi 22,80 zł. Przy zamówieniu od 2 do 5 ezgemlarzy do kwoty za Promyki należy dodać 6 zł jako koszt wysyłki (np. prenumerata 2 egz. wynosi 38 zł). Przy zamówieniu powyżej 5 egz. liczymy tylko ilość egzemparzy „Promyka” x 4 złote x 4 numery.

Kwartalnik „Zwycięstwo Niepokalanej” ukazuje się cztery razy w roku. Cena jednego egzemplarza wynosi 3,00 zł. Uwaga! Wysyłka pojedyńczego egzemplarza „ZN” wynosi 1,70 zł. Natomiast od 2 do 5 egz. – 1,50 zł. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja. Jeśli więc ktoś chce zamówić 1 egzemplarz „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2017, wtedy oblicza należność w następujący sposób: 3,00 zł x 4 numery = 12,00 zł + 6,80 zł za wysyłkę (po 1,70 za każdy numer), co daje 18,80 zł. Przykładowo prenumerata 2 egz. „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2017 wynosi 30,00 zł. (24 zł + 6 zł za wysyłkę).

Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pisma: 1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: kom. 601 49 59 10. 2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji lub pisząc na adres poczty elektronicznej. Adres: Fundacja „Signum Magnum”, ul. Sołtysia 87, 40–748 Katowice promyk.jutrzenki@gmail.com 3. Opłacając należność za prenumeratę w banku lub na poczcie. Na blankiecie należy zaznaczyć ilość egzemplarzy. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji „Signum Magnum”: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314

Skomentuj ten artykuł

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0