Strona główna > Polski > WYDAWNICTWO > „ZWYCIĘSTWO NIEPOKALANEJ”

„ZWYCIĘSTWO NIEPOKALANEJ”

Wtorek 6 marca 2012

„Zwycięstwo Niepokalanej” jest kwartalnikiem. Przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pragną poznać Zwycięską Niewiastę i zbliżyć się do Kościoła Świętego, który jest Matką wszystkich ochrzczonych. Nasz kwartalnik pragnie przybliżyć prawdę, że wielkim Cudem w historii ludzkości była Maryja, a Jej działanie po zmartwychwstaniu Jezusa jest bogate w niezliczone cuda. Tytuł kwartalnika mówi nam, że zwycięstwo Matki Bożej dokonuje się, jeżeli prosimy Ją z ufnością i Jej się oddajemy.

Kwartalnik „Zwycięstwo Niepokalanej” ukazuje się cztery razy w roku. Cena jednego egzemplarza wynosi 3,00 zł. Uwaga! Wysyłka pojedynczego egzemplarza „ZN” wynosi 1,70 zł. Natomiast od 2 do 5 egz. – 1,50 zł. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja. Jeśli więc ktoś chce zamówić 1 egzemplarz „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2017, wtedy oblicza należność w następujący sposób: 3,00 zł x 4 numery = 12,00 zł + 6,80 zł za wysyłkę (po 1,70 za każdy numer), co daje 18,80 zł. Przykładowo prenumerata 2 egz. „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2017 wynosi 30,00 zł. (24 zł + 6 zł za wysyłkę).

Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo w najbardziej dla siebie dogodny sposób: 1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: tel.: 601 49 59 10. 2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji. 3. Wypełniając blankiet i opłacając go. Należy na nim zaznaczyć ilość egzemplarzy i na jaki okres (np. 1 egz. „ZN” na cały rok 2017). ADRES REDAKCJI: Fundacja „Signum Magnum” ul. Sołtysia 87 40–748 Katowice. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku, nr konta: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314 4. Zamawiając poprzez Internet. Adres poczty elektronicznej: promyk.jutrzenki@gmail.com 5. Kupując w parafii, jeżeli rozprowadza ona nasze czasopisma.

Uwaga! Parafie i inne instytucje, które zamawiają „Zwycięstwo Niepokalanej” w większych ilościach, otrzymują rabaty w postaci dodatkowych darmowych egzemplarzy pisma.

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0