Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Monday 4 March 2019

W naszej Ojczyźnie trwa 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas modlitwy, refleksji i podjęcia konkretnych działań, których celem jest trzeźwość osobista, trzeźwość naszych rodzin, społeczeństwa i całego narodu. Każdego dnia wierzący modlą się i składają duchowe ofiary w podanych przez Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych intencjach:

3 marca 2019 r. – Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa - Modlitwa za wszystkich Polaków, aby w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę realizowali Narodowy Program Trzeźwości.

4 marca 2019 r. – Poniedziałek - Modlitwa za młodych, aby pielęgnując cnotę trzeźwości kroczyli drogą świętości.

5 marca 2019 r. – Wtorek - Modlitwa za rodziny, aby trwając w jedności i miłości były bezpiecznym miejscem duchowego wzrostu młodego pokolenia.

6 marca 2019 r. – Środa Popielcowa - Modlitwa o nawrócenie demoralizatorów młodego pokolenia, zwłaszcza za tych, którzy rozpijają dzieci i młodzież.

7 marca 2019 r. – Czwartek po Popielcu - Modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne do pracy apostolskiej na niwie trzeźwości.

8 marca 2019 r. – Piątek po Popielcu - Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby dla młodych ludzi byli przykładem życia w prawdziwej wolności.

9 marca 2019 r. – Sobota po Popielcu - Modlitwa za stanowiących prawo, aby w duchu odpowiedzialności za przyszłość narodu, troszczyli się o wychowanie młodego pokolenia w trzeźwości i wolności od wszelkich uzależnień.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych – Bp Tadeusz Bronakowski pisze: „Kościół w Polsce już po raz 52. podejmuje ważną inicjatywę, jaką jest Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpoczynamy ją w niedzielę przed Popielcem, nawiązując do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełnione w czasie zabaw karnawałowych. Główną ideą Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych czy zniewoleni są innymi nałogami. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę karnawału, przypominamy, że zabawa bez kieliszka jest możliwa i konieczna. W naszym społeczeństwie musi wzrastać świadomość, że można być szczęśliwym bez chemicznych przyjaciół, bez odurzania się alkoholem i innymi używkami, że fundamentem prawdziwego szczęścia jest trzeźwe, wolne od nałogów życie. Pragniemy najpierw podkreślić wielką pracę Kościoła, który zawsze był w naszej Ojczyźnie promotorem wolności i posługi trzeźwościowej. Wyrażamy wdzięczność za ten wielki trud, a jednocześnie jest w nas także duma i poczucie odpowiedzialności za to wielopokoleniowe dziedzictwo. Jesteśmy świadomi, że nie możemy tego dziedzictwa zatracić, pomimo tego, że coraz trudniej w naszej Ojczyźnie bronić trzeźwości”.

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0