Strona główna > Polski > CZYTELNIA > SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Niedziela 15 kwietnia 2012

Słownik liturgiczny

Pan Jezus w dzień swojego zmartwychwstania ustanowił sakrament pokuty i pojednania. Tchnął na Apostołów i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23). Uczynił to dlatego, abyśmy mieli konkretną pomoc w ciągłej walce z naszą ludzką skłonnością do czynienia zła. Każdy, kto dobrze korzysta z tego sakramentu, otrzymuje w darze odpuszczenie swoich grzechów. W ten sposób następuje jego pojednanie z Bogiem i z Kościołem Świętym. Wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty ma na celu nawrócenie serca człowieka, pokutę wewnętrzną, a nie tylko czyny zewnętrzne. Oznacza to, że należy zmienić swoje życie, powrócić do Boga całym sercem, zerwać z grzechem, z odrazą odwrócić się od zła, a umiłować dobro. Ważna jest skrucha serca, czyli odczuwanie bólu i smutku z powodu popełnionych grzechów, a przede wszystkim ważna jest ufność w Boże miłosierdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że „ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, wyrządzili ranę…” (KKK 1422). Na mocy sakramentu chrztu świętego zostaliśmy włączeni do wspólnoty Ludu Bożego, dlatego też każdy popełniony przez nas grzech osłabia lub nawet zrywa jedność z Bogiem i z Kościołem. Formuła rozgrzeszenia używana w Kościele Świętym brzmi następująco: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze Sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.” Słowa rozgrzeszenia wyrażają najważniejsze elementy sakramentu pokuty i pojednania. Warto więc, przygotowując się do spowiedzi świętej, rozważyć tę formułę, aby coraz owocniej korzystać z tego ogromnego daru Bożego miłosierdzia. red.

Skomentuj ten artykuł

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0