Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Prenumerata "Zwycięstwa Niepokalanej" 2018

Prenumerata "Zwycięstwa Niepokalanej" 2018

Monday 25 December 2017

Zachęcamy do zaprenumerowania kwartalnika dla dorosłych "Zwycięstwo Niepokalanej".

Kwartalnik „Zwycięstwo Niepokalanej” ukazuje się cztery razy w roku (luty/marzec; maj/czerwiec, sierpień/wrzesień i listopad/grudzień). Cena jednego egzemplarza wynosi 3,00 zł. Uwaga! Wysyłka pojedyńczego egzemplarza „ZN” wynosi 1,70 zł. Natomiast od 2 do 5 egz. – 1,50 zł. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja. Jeśli więc ktoś chce zamówić 1 egzemplarz „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2018, wtedy oblicza należność w następujący sposób: 3,00 zł x 4 numery = 12,00 zł + 6,80 zł za wysyłkę (po 1,70 za każdy numer), co daje 18,80 zł. Przykładowo prenumerata 2 egz. „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2018 wynosi 30,00 zł. (24 zł + 6 zł za wysyłkę). Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo w najbardziej dla siebie dogodny sposób: 1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: tel.: 601 49 59 10. 2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji. 3. Wypełniając blankiet i opłacając go. Należy na nim zaznaczyć ilość egzemplarzy i na jaki okres (np. 1 egz. „ZN” na cały rok 2018). ADRES REDAKCJI: Fundacja „Signum Magnum” ul. Sołtysia 87 40-748 Katowice. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku, nr konta: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314 4. Zamawiając poprzez Internet. Adres poczty elektronicznej: promyk.jutrzenki@gmail.com 5. Kupując w parafii, jeżeli rozprowadza ona nasze czasopisma. Uwaga! Parafie i inne instytucje, które zamawiają „Zwycięstwo Niepokalanej” w większych ilościach, otrzymują rabaty w postaci dodatkowych darmowych egzemplarzy pisma.

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0