Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Prenumerata "Promyka Jutrzenki" 2018

Prenumerata "Promyka Jutrzenki" 2018

Monday 25 December 2017

Zachęcamy do zaprenumerowania "Promyka Jutrzenki" - czasopisma dla dzieci.

W 2018 roku ukażą się 4 numery „Promyka Jutrzenki” w formie papierowej (luty/marzec; maj/czerwiec, sierpień/wrzesień i listopad/grudzień). Cena jednego egzemplarza wynosi 4,00 zł. Uwaga! Koszt wysyłki 1 egz. „Promyka” wynosi 1,70 złoty. Koszt wysyłki od 2 do 5 egz. wynosi 1,50 złoty. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja. Prenumerata 1 egz. na cały rok 2018 razem z wysyłką wynosi 22,80 zł. Przy zamówieniu od 2 do 5 ezgemlarzy do kwoty za Promyki należy dodać 6 zł jako koszt wysyłki (np. prenumerata 2 egz. wynosi 38 zł). Przy zamówieniu powyżej 5 egz. liczymy tylko ilość egzemparzy „Promyka” x 4 złote x 4 numery. Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo: 1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: kom. 601 49 59 10. 2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji lub pisząc na adres poczty elektronicznej. Adres: Redakcja „Promyk Jutrzenki” ul. Sołtysia 87, 40-748 Katowice promyk.jutrzenki@gmail.com 3. Opłacając należność za prenumeratę w banku lub na poczcie. Na blankiecie należy zaznaczyć ilość egzemplarzy. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji „Signum Magnum”: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0