Strona główna > Polski > WIADOMOŚCI > Październikowy "Promyk Jutrzenki"

Październikowy "Promyk Jutrzenki"

Niedziela 21 października 2012

MOI PRZYJACIELE!

Październik tradycyjnie poświęcony jest Matce Bożej Różańcowej. W tym miesiącu bardziej niż w innym czasie przypominamy sobie o różańcu i go odmawiamy. Jest to okres, który powinien nam pomóc w rozkochaniu się w tej modlitwie, do której zachęca nas Kościół i sama Matka Boża. Różaniec jest drogą do Jezusa, przygotowaną dla każdego człowieka przez kochającą Mamę z nieba. Jest to droga pewna. Oddalonych od Boga przybliża do Niego. Kochających Jezusa umacnia w miłości. W obojętnych i zniechęconych rozpala ogień gorliwości. Załamanych podnosi ku górze, jak orzeł na swych skrzydłach. Uzależnionym, niewolnikom gier, komputera, idoli (bożków), środków toksycznych daje siłę do powstania i zmiany życia. Różaniec jest słodki jak miód dla tych, którzy go odmawiają, a dla kpiących z niego, palący jak ogień. Różaniec jest jak miecz obosieczny; pysznych upokorzy, złych pokona i zawstydzi. Odmawiajmy go, bo to droga mądrości. Przytulmy go do serca, jak przytula się do mamy i taty. Odmawianie tej królewskiej modlitwy nie jest stratą czasu, ale nabieraniem duchowej mocy, aby zrobić w życiu to, czego Bóg od nas oczekuje. Trwanie na modlitwie różańcowej jest trwaniem w jedności z Kościołem, Papieżem, z wszystkimi braćmi i siostrami, z którymi wędrujemy do domu Ojca w niebie. Moi Przyjaciele, „Promyk Jutrzenki” jest pismem, które służy Maryi, jest pismem Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Włączajcie się do tego ruchu maryjnego i uczcie się być apostołami w swoich środowiskach. Papież w Roku Wiary wzywa nas wszystkich, abyśmy głosili Ewangelię, abyśmy swoim życiem pokazali, że Jezus jest pełen miłości i miłosierdzia. Dlatego nasza redakcja, chociaż z wielkim trudem, ale wydaje „Promyk Jutrzenki”, aby głosić Dobrą Nowinę. Robimy to po to, aby Jezus przez Maryję był poznany. Chcemy pokazać, jak potężna i wspaniała jest Niepokalana. Jeśli pojmiemy wielkość Maryi, odsłoni nam się prawda o wielkości Jej Syna, który jest Bogiem.

Pozdrawia Was o. Oskar i Promyk

Skomentuj ten artykuł