Strona główna > Polski > WYDAWNICTWO > „PROMYK JUTRZENKI

„PROMYK JUTRZENKI

Wtorek 6 marca 2012

„Promyk Jutrzenki” jest czasopismem dla dzieci szkoły podstawowej. Doskonale się nadaje, jako pomoc dla rodziców i wychowawców w kształtowaniu estetyki i wychowywania do właściwych postaw nowoczesnego człowieka, wolnego od narzuconych negatywnych wzorców przez współczesne media, finansowane przez podejrzane korporacje.

Prenumerata „Promyka Jutrzenki” w 2017

W 2017 roku ukażą się 4 numery „Promyka Jutrzenki” w formie papierowej (w pierwszej połowie lutego, w drugiej połowie kwietnia, sierpnia i października. Cena jednego egzemplarza wynosi 4,00 zł. Uwaga! Koszt wysyłki 1 egz. „Promyka” wynosi 1,70 złoty. Koszt wysyłki od 2 do 5 egz. wynosi 1,50 złoty. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja. Prenumerata 1 egz. na cały rok 2017 razem z wysyłką wynosi 22,80 zł. Przy zamówieniu od 2 do 5 egzemplarzy do kwoty za Promyki należy dodać 6 zł jako koszt wysyłki (np. prenumerata 2 egz. wynosi 38 zł). Przy zamówieniu powyżej 5 egz. liczymy tylko ilość egzemplarzy „Promyka” x 4 złote x 4 numery. Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo: 1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: kom. 601 49 59 10. 2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji lub pisząc na adres poczty elektronicznej. Adres: Redakcja „Promyk Jutrzenki” ul. Sołtysia 87, 40–748 Katowice promyk.jutrzenki@gmail.com 3. Opłacając należność za prenumeratę w banku lub na poczcie. Na blankiecie należy zaznaczyć ilość egzemplarzy. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji „Signum Magnum”: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0