Strona główna > Polski > O NAS > O FUNDACJI

O FUNDACJI

Wtorek 6 marca 2012

Aby nas poznać bliżej, warto sięgnąć do historii Fundacji. W naszych przedsięwzięciach były wzloty, ale również napotkaliśmy na urzędniczą złośliwość. Jest to zapisane w tym dziale w punktach. Nie daje to jednak całościowego obrazu wszystkich trudnych doświadczeń, bo Fundacja to nie tylko instytucja, to przede wszystkim ludzie, którzy podjęli misję i poświęcają się jej z całego serca. Początki Fundacji "Signum Magnum" sięgają roku 1979, lecz w formie organizacji zostaje ona zarejestrowana w roku 1991 z siedzibą w Rybniku
- 7 grudnia 1979 r. powstaje Wspólnota Pomocników Niepokalanej w Katowicach - Panewnikach
- 1980 r. w lipcu powstaje Dziecięca Krucjata Niepokalanej i pomysł wydawania "Promyka Jutrzenki", a także "Zwycięstwa Niepokalanej"
- Pod koniec roku 1980 ukazuje się pierwszy numer "Zwycięstwa Niepokalanej"
- W grudniu 1981 r. na początku stanu wojennego ukazuje się pierwszy numer "Promyka Jutrzenki"
- W latach 1983 do 1990 odbywają się pielgrzymki Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej na Jasną Górę, zjazdy animatorów Dziecięcej Krucjaty oraz rekolekcje
- 1986 dzieło otrzymuje wymodlony dar - gospodarstwo w Brennej Leśnicy z przeznaczeniem na rekolekcje i odpoczynek.
- W październiku 1987 r. rozpoczyna się remont starej organistówki w Rybniku na potrzeby działalności
- Z racji rocznicy objawień fatimskich w 1987 r. powstaje nazwa działalności "SIGNUM MAGNUM" , która była do tej pory była prowadzona i będzie kontynuowana
- Wiosną w 1988 r. następuje otwarcie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wielodzietnych i mających różne trudności
- W kwietniu 1992 r. ukazuje się pierwszy numer "Promyka Jutrzenki" w nakładzie 50.000, na maszynach rolowych
- W 1993 r. ma miejsce objęcie budynku na 50 lat, przy ul. Dworek 12 w Rybniku, na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia z Urzędem Miasta
- W 1995 r. otwarta zostaje noclegownia dla dzieci w budynku przy ul. Dworek 12 w Rybniku
- W kwietniu 1998 r. ukazuje się pierwszy numer "Promyczka Jutrzenki" dla najmłodszych oraz kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej" dla dorosłych
- Jesienią 1998 r. otwarty zostaje "Dworek Dzieci" - Dom Dziecka o rodzinnej atmosferze dla ok. 12 - 16 dzieci
- Wiosną 2002 r. Adam Fudali - Prezydent Rybnika rozpoczął akcję niszczenia Fundacji środkami nieprawnymi, wykorzystując do tego sztab urzędników. Chodziło o szybkie przejęcie budynków przy ul. Dworek 12 z naruszeniem umowy zawartej z Fundacją.

- W Wigilię Bożego Narodzenia 2004 r. Adam Fudali, po wcześniejszym uzyskaniu w Radzie Miejskiej zgody - wypowiedział bezprawnie umowę bezpłatnego użyczenia. Fundacja w tej sytuacji, aby nie ucierpiały dzieci, podejmuje decyzję o likwidacji "Dworku Dzieci" i znajduje dla wszystkich rodziny zastępcze.
- W maju 2006 r. na skutek wciągnięcia pracownika Poczty Polskiej w Rybniku w proceder niedostarczania przesyłek z Sądu, Sąd, łamiąc wiele zasad proceduralnych, dostarcza wyrok eksmisji Fundacji "Signum Magnum" z budynku przy ul. Dworek 12 w Rybniku, pomimo że umowa jest ujawniona w Księdze Wieczystej. Na skutek głośnego protestu o. Oskara Puszkiewicza, który przykuł się łańcuchem do bramy Sądu Rejonowego w Rybniku i wniesionej skargi do Sądu, wyrok zostaje zawieszony, aż do rozpatrzenia skargi.
- Od czerwca 2006 do 30 lipca 2007 r. trwały rozprawy w Sądzie Rejonowym z wniosku Urzędu Miasta Rybnika o eksmisję Fundacji. Wrogowie Fundacji weszli znów w układ z osobą z Poczty Polskiej i tym razem, każdy list z Sądów w decydującym etapie rozpraw sądowych wracał z adnotacją "Fundacja nie istnieje". Fundacja dowiedziawszy się o tej manipulacji w odpowiednim czasie zareagowała i w konsekwencji został wydany 30 lipca 2007 r. wyrok korzystny dla Fundacji.
- Od lipca 2007 r. do lipca 2011 r. Fundacja odpiera liczne ataki ze strony Urzędu Miasta Rybnika, który ponawia próbę przejęcia budynków, przy ul. Dworek 12. Jednocześnie Fundacja stale prowadzi na ul. Dworek 12 działalność charytatywno-wychowawczą, głównie poprzez Punkt konsultacyjno - doradczy, w którym świadczy pomoc pedagogiczną i prawną, a także zajęcia o charakterze świetlicowym.
- W lipcu 2011 roku Fundacja zostaje zmuszona opuścić budynki przy ul. Dworek 12, mimo że umowa z Miastem została zawarta na 50 lat i ujawniono ją w Księdze Wieczystej, a jeden z budynków Fundacja wybudowała od podstaw. Na skutek wniesionego przez Miasto pozwu przeciwko Fundacji o eksmisję, ta zostaje orzeczona. Fundacja, mimo że ocenia wyrok jako z gruntu niesprawiedliwy, podporządkowała się i opuściła budynki. Złożono też wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0