Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Nowy numer kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Nowy numer kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Sunday 24 February 2019

Ukochani Czciciele Niepokalanej! Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi otwiera Kalendarz Kościoła Świętego. To przypomnienie i zachęta dla wierzących w Jej Syna Jezusa Chrystusa, by wszystkie wydarzenia sakramentalnego życia rozpoczynać od Niepokalanej. Ona bowiem stoi u podstaw tego, co nowe, bowiem stare - podobnie jak miniony czas, przeminęło. Cały wszechświat skierowany był i rozwijał się ku Chrystusowi, aż do momentu pięknej chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Od tego momentu jakikolwiek rozwój dokonuje się tylko i wyłącznie w Synu Najwyższego (por. Łk 1, 31-33). A stało się to za przyzwoleniem Tej, która jako jedyna została nazwana „Pełną Łaski” (por. Łk 1, 28). Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jakie zdumienie, a może i zakłopotanie towarzyszyło tej młodziutkiej Dziewicy z Nazaretu, podczas wizyty Archanioła Gabriela. Jakie myśli kłębiły się w Jej głowie i jakie uczucia rodziły się w Jej niepokalanym sercu? Tego nie wiemy i to pozostaje tajemnicą. Pewne jest jednak to, że niezależnie od wszystkiego Gospodyni tych niebiańskich odwiedzin wyraziła jasne stanowisko wobec złożonej Jej propozycji: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Kościół święty w swojej mądrości i kalendarzu podniósł to wydarzenie do rangi uroczystości, którą obchodzimy 25 marca. Przepiękny to dzień, w którym Stwórca łączy się ze swoim stworzeniem na sposób organiczny. Tego właśnie dnia podczas Mszy św. na słowa Symbolu Wiary: „I za sprawa Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” – wszyscy przyklękają. Matko Najświętsza, Bogurodzico Dziewico Maryjo! Nie jesteśmy w stanie wyrazić Ci naszej wdzięczności, bo nasze serca i słowa są doprawdy mizerne. Możemy tylko w wyobraźni wtulić się w Twoje ramiona i powtarzać słowa Nieba: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”. Dariusz M. Kaczmarczyk OFM

W pierwszym w tym roku kwartalniku „Zwycięstwo Niepokalanej” Czytelnicy znajdą artykuły pogłębiające wiarę, pobożność Maryjną, poruszające tematy społeczne, a także wskazówki, jak troszczyć się o zdrowie traktując jedzenie jako lekarstwo i jak upiec smaczne pączki, chociażby na zbliżający się tłusty czwartek. Jest też krzyżówka, a dla tych, którzy nadeślą na adres redakcji prawidłowe rozwiązania, czekają nagrody książkowe.

Przypominamy zasady prenumeraty naszego kwartalnika: „Zwycięstwo Niepokalanej” ukazuje się cztery razy w roku (luty, maj, wrzesień i listopad). Cena jednego egzemplarza wynosi 3,00 zł. Uwaga! Wysyłka pojedynczego egzemplarza „ZN” wynosi 1,70 zł. Natomiast od 2 do 5 egz. – 1,50 zł. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja. Jeśli więc ktoś chce zamówić 1 egzemplarz „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2019, wtedy oblicza należność w następujący sposób: 3,00 zł x 4 numery = 12,00 zł + 6,80 zł za wysyłkę (po 1,70 za każdy numer), co daje 18,80 zł. Przykładowo prenumerata 2 egz. „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2019 wynosi 30,00 zł. (24 zł + 6 zł za wysyłkę). Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo w najbardziej dla siebie dogodny sposób: 1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: tel.: 601 49 59 10. 2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji. 3. Wypełniając blankiet i opłacając go. Należy na nim zaznaczyć ilość egzemplarzy i na jaki okres. ADRES REDAKCJI: Fundacja „Signum Magnum”, ul. Sołtysia 87, 40-748 Katowice. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku, nr konta: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314 4. Zamawiając poprzez Internet. Adres poczty elektronicznej: promyk.jutrzenki@gmail.com Parafie i inne instytucje, które zamawiają „Zwycięstwo Niepokalanej” w większych ilościach, otrzymują rabaty w postaci dodatkowych darmowych egzemplarzy pisma.

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0