Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Narodowy Kongres Trzeźwości 2017

Narodowy Kongres Trzeźwości 2017

Friday 3 March 2017

Osoby odpowiedzialne za naszą Fundację od wielu miesięcy włączają się w przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego głównym organizatorem jest Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zachęcamy do korzystania ze strony: www.kongrestrzezwosci.pl

Cel Kongresu:

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego. Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości. Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

• modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu; • lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów); • zintegrować środowiska trzeźwościowe; • przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania; • przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo; • zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

• powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu; • stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości; • wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji; • upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu; • promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.

Wydarzenia poprzedzające Kongres:

• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (26. 02 – 4. 03. 2017); • Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu (8. 03. 2017); • Konferencja w Polskim Parlamencie nt.: „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu” (26. 05. 2017); • Apel na sierpień – miesiąc abstynencji; • Stacje kongresowe w całej Polsce, m. in.: w Miejscu Piastowym, w Niepokalanowie.

Główne uroczystości kongresowe:

Kongres odbędzie się w następujących etapach: • Część modlitewna: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (17–18 czerwca 2017 r.). • Część studyjna: 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. • Niedziela kongresowa (24 września 2017 r.) – uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy:

• Duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości; • Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych; • Pracowników instytucji kościelnych i świeckich pracujących na rzecz trzeźwości Narodu; • Reprezentantów organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych; • Wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak będą przebiegać obrady?

• 21 września 2017 (czwartek) – prezentacja diagnozy problemów; • 22 września 2017 (piątek) – prezentacja diagnozy problemów; • 23 września 2017 (sobota) – dyskusja o rozwiązywaniu problemów.

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0