Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Narodowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Narodowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Thursday 22 June 2017

„Wolni w Chrystusie” pod takim hasłem odbyła się Narodowa Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Jasną Górę w dniach 17 i 18 czerwca br. W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego Fundacja „Signum Magnum” jest współorganizatorem, głównie modlono się o wolność od nałogów, przemianę, uzdrowienie rodzin i wszystkich uzależnionych.

W sobotę wszystkie wydarzenia miały miejsce w Bazylice. O godz. 16.30 rozpoczęto spotkanie. Modlitwę, świadectwa przygotowała grupa przybyła z Miejsca Piastowego z ks. Janem Seremakiem. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywna obecność dzieci z ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, a także wspaniały występ zespołu Gloria z Miejsca Piastowego. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego. W imieniu ojców i braci paulinów wiernych powitał o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Powiedział między innymi: „Dzisiaj potrzebna jest mobilizacja sił modlitwy i pokuty, aby uchronić nasz Naród od plagi pijaństwa i innych uzależnień. Trzeźwość jest warunkiem godnego i zdrowego życia, jak również warunkiem odpowiedzialnego pielgrzymowania do życia wiecznego i wspaniałą perłą w koronie Matki Bożej z racji jubileuszu 300-lecia Jej koronacji”. W homilii Bp Tadeusz Bronakowski podkreślił, że „paradoksem współczesnego świata jest to, że gloryfikując tak bardzo wolność, stał się jednocześnie miejscem niespotykanego w dziejach duchowego zniewolenia”. Po Mszy św. miała miejsce konferencja ks. dr Marka Dziewieckiego: „Jak kochać osoby uzależnione, by odzyskały wolność?”. O 21.00 pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego. Po Apelu rozdano Statuetki św. Jana Chrzciciela dla zasłużonych dla działalności w krzewieniu trzeźwości. Wierni pozostali na całonocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego modlono się o uwolnienie od grzesznych zniewoleń dla wszystkich Polaków, o pokój i miłość w rodzinach. W niedzielę rozpoczęto wspólną modlitwę Drogą Krzyżową o godz. 8.00 przygotowaną przez grupę z Miejsca Piastowego. Po niej konferencje wygłosili ks. dr hab. Grzegorz Polok i ks. dr Marek Dziewiecki. Punktem centralnym jasnogórskiej modlitwy była Msza św. odprawiona w niedzielę, 18 czerwca o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii przewodniczył metropolita gnieźnieński, Prymas Polski abp Wojciech Polak. Mszę św. koncelebrowali bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i licznie zgromadzeni księża. W homilii abp Wojciech Polak podkreślał: „Nasza obecność i modlitwa, a także przeżywany w ciągu całego tego roku Narodowy Kongres Trzeźwości, dobitnie potwierdzają, że dziś naprawdę konieczna jest mobilizacja całego naszego społeczeństwa do działań trzeźwościowych. Sami dobrze znamy wagę problemu. Potrafimy poznać i ocenić skutki, także te społeczne, uzależnienia od alkoholu oraz wielu innych uzależnień, które dotykają tak wielu spośród naszych sióstr i braci. Na nas liczy Chrystus” Na zakończenie Eucharystii bp Tadeusz Bronakowski wręczył abp Wojciechowi Polakowi statuetkę św. Jana Chrzciciela, jako wyraz wdzięczności za wspieranie działań trzeźwościowych w naszym narodzie. Diecezjaln Duszpasterze Trzeźwości otrzymali list z przesłaniem kongresowym i medale kongresowe. Medale otrzymali również obecni na pielgrzymce Zakonni Referenci Trzeźwości i inne osoby. Pielgrzymkę relacjonowały liczne media, między innymi Telewizja Polska, Polskie Radio, Radio „Jasna Góra”, „Fiat” i „Nadzieja”, Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, „Niedziela”.

Portfolio

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0