Strona główna > Polski > DZIAŁALNOŚĆ > MISJA PRZEZ SŁOWO

MISJA PRZEZ SŁOWO

Wtorek 6 marca 2012

Od początków działalności pragniemy pomagać dzieciom i ich rodzicom również poprzez słowo drukowane. Robimy to wydając czasopisma - "Promyk Jutrzenki" i "Zwycięstwo Niepokalanej". Do końca roku 2011 wydawaliśmy też pismo dla najmłodszych "Promyczek Jutrzenki". Wydajemy też materiały katechetyczne, duszpasterskie, głównie pomoce na roraty, a także książki i inne drobiazgi - kartki pocztowe, obrazki.

„Promyk Jutrzenki” to kolorowy, bogato ilustrowany miesięcznik katolicki dla dzieci, z kartonową wkładką do wycięcia i złożenia dla najmłodszych. Ma 36 stron. Jego treść przybliża prawdy wiary chrześcijańskiej, uczy miłości do Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Zawiera także treści ogólnokształcące i wychowawcze. Młody Czytelnik „Promyka Jutrzenki”, dzięki jego lekturze, wzrasta duchowo, a jednocześnie rozwija się intelektualnie. Ma także okazję ciekawie spędzić wolny czas rozwiązując krzyżówki, rozwijając swoje zainteresowania, włączając się do redagowania niektórych działów, taki jak np. Promykowa galeryjka, Nasi ulubieńcy, uczestnicząc w konkursach proponowanych przez redakcję.

„Promyk Jutrzenki” stanowi dla rodziców, którym zależy na dobrym wychowaniu swoich dzieci, cenną pomoc wychowawczą. Również katecheci mogą skorzystać z wielu ciekawych pomysłów zawartych w naszym czasopiśmie.

„Promyk Jutrzenki” to wieloletni przyjaciel dzieci, rodziców i wszystkich wychowawców, zatroskanych najmłodszych. Pierwszy numer tego pisma ukazał się w grudniu 1981 roku, w kilka dni po ogłoszeniu stanu wojennego. Był to prawdziwy promyk Nadziei, jaki zajaśniał w mrokach tego okrutnego doświadczenia naszej umiłowanej Ojczyzny. Po kilku numerach cenzura zabroniła dalszego wydawania. Kolejne wydania ukazywały się w tak zwanym drugim obiegu. „Promyk Jutrzenki” w obecnej formie zaczęła wydawać Fundacja „Signum Magnum” w kwietniu 1992 roku.

Redaktorem naczelnym jest o. Oskar Józef Puszkiewicz, franciszkanin. Jest on odpowiedzialnym za maryjny ruch Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, członkiem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości, jednym z założycieli Fundacji „Signum Magnum”, autorem dwóch książek - „Oblężona Twierdza” i „Serce Maryi schronieniem i drogą”, a także autorem audycji maryjnych w Radio „Jasna Góra” w latach 2008- 2010.

„Zwycięstwo Niepokalanej” jest katolickim kwartalnikiem dla wszystkich dorosłych. Na początku lat 80-tych XX wieku ukazały się trzy numery tego pisma. Fundacja wznowiła jego wydawanie w kwietniu 1998 roku. Celem „Zwycięstwa Niepokalanej” jest pogłębianie wiary Czytelników w Jezusa Chrystusa, który jest Głową Kościoła Świętego i szerzenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Lektura tego pisma ma także wzmacniać miłość Czytelników do Ojczyzny. W stałym dziale „Lecz się sam” można znaleźć naturalne sposoby leczenia różnych chorób i dolegliwości, a także poznać zasady zdrowego trybu życia. W każdym numerze kwartalnika znajduje się także krzyżówka i ciekawe przepisy na smaczne i zdrowe potrawy.

Redaktorem naczelnym kwartalnika jest o. Antoni Jozafat Nowak, emerytowany profesor KUL, autor 35 pozycji książkowych, kilkuset artykułów. Wypromował 15 doktorów, 320 magistrów. Jest twórcą psychologii eklezjalnej.

Więcej na temat wydawniczej działalności w dziale WYDAWNICTWO

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0