Strona główna > Polski > WIADOMOŚCI > LUTOWY PROMYK

LUTOWY PROMYK

Poniedziałek 3 lutego 2014

MOI PRZYJACIELE!

Każdy z nas lubi, jak jest jasno, a lęka się ciemności. Jakże jest pięknie, gdy na czystym i błękitnym niebie świeci słońce, które ogrzewa ziemię. Wszystko, co żyje, zwraca się ku niemu. Ludzie, zwierzęta, a także rośliny. Podobnie jest z naszym życiem duchowym. Dusza potrzebuje światła. Tym Światłem, Słońcem jest Jezus Chrystus. On nas oświeca, pociesza, daje nam wszystko, co jest potrzebne, abyśmy wzrastali duchowo i stali się godni bycia mieszkańcami nieba. Przypominamy sobie zdarzenie opisane w Piśmie świętym, jak Maryja przyniosła do świątyni jerozolimskiej swego Syna Jezusa, aby Go ofiarować Bogu. Wtedy został On rozpoznany jako Zbawiciel przez pobożnych ludzi – Annę i Symeona. Symeon, trzymając w swych rękach Pana Jezusa, wypowiedział prorocze słowa, że jego oczy ujrzały Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela (por. Łk 2, 32). Ofiarowanie Pańskie świętujemy na początku lutego, który w Polsce jest miesiącem chłodnym, a na dworze jest mniej niż zwykle światła słonecznego. Ofiarowanie Pańskie uświadamia nam, że Pan Bóg powierzył Maryi zadanie przyniesienia na świat Syna Bożego – Światłość świata. Jej rola nie skończyła się przeszło dwa tysiące lat temu. Także i dziś jest Ona gotowa podać prawdziwe Światło każdemu człowiekowi, gdy tylko Ją o to poprosi. Maryja, Matka Miłosierdzia, która pierwsza to Światło pielęgnowała i z Nim szła przez życie aż pod Krzyż, pragnie pewnej, bezpiecznej, jasno oświetlonej drogi dla każdego z nas. Moi Przyjaciele, nieustannie oddawajcie się Maryi, a będziecie mieć prawdziwe Światło w swoich sercach.

Pozdrawia Was

o. Oskar i Promyk

Skomentuj ten artykuł

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0