Home page > Polski > WIADOMOŚCI > Dla Czcicieli Niepokalanej nowe "Zwycięstwo"

Dla Czcicieli Niepokalanej nowe "Zwycięstwo"

Tuesday 23 May 2017

Ukazał się nowy numer naszego kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Kolejny numer „Zwycięstwa Niepokalanej” porusza wiele ważnych, aktualnych spraw z życia Kościoła. W świetle setnej rocznicy objawień fatimskich autorzy artykułów zachęcają Czytelników do jeszcze większego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. Redaktor wydania – o. Dariusz M. Kaczmarczyk pisze we wstępie: „Wszystko co piękne, tak naprawdę rozpoczyna się od Matki Chrystusa Pana; nazaretańskiej Dziewicy. W 1917 roku podczas objawień w Fatimie Maryja nazywana była przez Dzieci Fatimskie Piękną Panią! Zaiste, to właśnie Ona jest Pięknością świata, Ona Bogarodzica, Jutrzenka zaranna na Niebie, która pięknu nadaje sens i znaczenie. W świecie pełnym zła, grzechu i brzydoty, Niepokalana przedstawia się małym Dzieciom Fatimskim jako Piękna. Doprawdy aż strach pomyśleć, jaki byłby bieg historii, gdyby nie Jej Piękno”. Czytelnicy Zwycięstwa znajdą również w nowym numerze rozważania o. profesora Antoniego Jozafata Nowaka, artykuł o Płockim Parku Pamięci „Katyń – Smoleńsk 2010” przy parafii św. Aleksego w Płocku – Trzepowie, który powstał z inicjatywy ks. kanonika Zbigniewa Kanieckiego, ciekawy tekst Czesława Ryszki o obecności Matki Bożej w życiu naszego Narodu. O. Oskar – franciszkanin, w swoim dziale „Lecz się sam” pisze o zdroworozsądkowym podejściu do zdrowia. Wszystkich zachęcamy do nabycia „Zwycięstwa Niepokalanej” i dzielenia się naszym kwartalnikiem z bliskimi i znajomymi.

Reply to this article

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Sign In | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0