ZROWIE CIAŁA

Człowiek otrzymał od Boga ciało jako dar. Pomimo sprzeniewierzenia się człowieka wobec woli Bożej i doprowadzenia do chaosu w świecie materii, Bóg nie zrezygnował ze Swego planu miłości. Odkupił na krzyżu i przywrócił możliwość rozwoju do pełni człowieczeństwa poprzez zaakceptowanie trudu wzrostu do tej pełni, czyli zaakceptowania codziennego krzyża. Możemy więc być zbawieni i na nowo przyoblec się w ciało chwalebne po zmartwychwstaniu. Dlatego o ciało ludzkie należy dbać i mieć należny szacunek.

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0