ZDROWIE DUCHA

"W Jego ranach jest nasze zdrowie" (Iz 53.5) To miejsce naszego serwisu ma pomagać w zachowaniu harmonii ducha, czyli można powiedzieć ma wpływać na zdrowie ducha. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy, będziemy się wzajemnie wspierać we wzroście duchowym.

 
SPIP | wykonanie:Fotografia panoramiczna - wirtualne wycieczki | Se connecter | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0